Nova col·lecció de llibres infantils

Des del cap de setmana passat fins a finals de setembre, sortirà amb La Vanguardia una nova col·lecció de llibres il·lustrats, projecte que estem dissenyant i maquetant des del mes de novembre.
És una col·lecció que explica la vida de grans personatges de la història, amb anècdotes, cronologia i unes dobles pàgines finals d’activitats.

Desde el fin de semana pasado y hasta finales de septiembre, saldrá con La Vanguarda una nueva colección de libros ilustrados, proyecto que estamos diseñando y maquetando desde el mes de noviembre.
Es una colección que explica la vida de grandes personages de la historia, con anecdotas, cronología y unas dobles páginas finales de actividades.

Coleccion_Heroes_5

Mis_Peq_Heroes_3

Leave a Comment